Content

Kinder World Vietnam Office Interior

- Đơn vị thiết kế & thi công : Công ty cổ phần Amore
- Năm hoàn thành : 2011
- Chủ đầu tư : Tổ chức giáo dục Kinder World Việt Nam
- Địa chỉ : Hoàng Quốc Việt, Hà Nội .


Amore - Thiết kế thi công nội thất văn phòng chuyên nghiệp

Amore Corp

AMORE CORPORATION
Amore - Architecture - Interior
Office Address : No 2 Le Van Thiem Street, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuan District, Hanoi
Telephone : 04.6267.6688 - Fax : 04.6267.6689
Hotline : 0912.688.799
Email : info@amore.vn
Website : www.amore.vn & www.amorecorp.com